سلام =)

نمی تونم بگم از اینکه اینجا رو داری می خونی خوشحالم ، خب چرا دروغ ؟ اصلا دوست ندارم و راضی نیستم که کسی از آشنا هام اینجا رو بخونه ...

پس لطفا نخون ...

امیدوارم که برای حرفم ارزش قائل باشی و از این پایین تر نری ((=